Čeho chceme dosáhnout

[wpseo_breadcrumb]

04

SVOBODNÝ PROSTOR

Princip neslučitelnosti

Stát je povinen stanovit strukturu prostoru, ve kterém má jedinec právo svobodně žít a tvořit.

Nejvíce odolná proti krizím je společnost, která je postavena na jasné a přehledné struktuře prostoru, ve které občan, rodina, obec a stát mají jasně stanovena srozumitelná pravidla a ve kterém mohou svobodně žít a tvořit. Udržování této struktury a správa tohoto prostoru je povinností státu.