20

ideových pilířů Klubu angažovaných nestraníků

1. Etika je vždy odolnější než zákon

2. Nejvyšší životní hodnotou je svoboda. Každý jedinec na ni má právo

3. Princip neslučitelnosti

4.Svobodný prostor

5. Stříbrné pravidlo

6. Netolerantní nepřizpůsobivé menšiny

7. Osobní odpovědnost

8. Právo nesmí být hravé

9. Právo vlastnictví

10. Pravidlo rovnosti příležitostí

11. Podnikání – rozhodující zdroj bohatství a pokroku

12. Pravidlo podané ruky

13. Pravidlo stejné startovní čáry

14. Zakázané dluhy

15. Pravidlo nepřípustnosti

16. Právo na ochranu

17. Princip předběžné opatrnosti

18. Princip trvalé udržitelnosti života a prostředí

19. Kultura vytváří základní identitu národa

20. Princip kontinuity

1. Etika je vždy odolnější než zákon

Přečíst více

2. Nejvyšší životní hodnotou je svoboda. Každý jedinec na ni má právo

Přečíst více

3. Princip neslučitelnosti

Přečíst více

4.Svobodný prostor

Přečíst více

5. Stříbrné pravidlo

Přečíst více

6. Netolerantní nepřizpůsobivé menšiny

Přečíst více

7. Osobní odpovědnost

Přečíst více

8. Právo nesmí být hravé

Přečíst více

9. Právo vlastnictví

Přečíst více

10. Pravidlo rovnosti příležitostí

Přečíst více

11. Podnikání – rozhodující zdroj bohatství a pokroku

Přečíst více

12. Pravidlo podané ruky

Přečíst více

13. Pravidlo stejné startovní čáry

Přečíst více

14. Zakázané dluhy

Přečíst více

15. Pravidlo nepřípustnosti

Přečíst více

16. Právo na ochranu

Přečíst více

17. Princip předběžné opatrnosti

Přečíst více

18. Princip trvalé udržitelnosti života a prostředí

Přečíst více

19. Kultura vytváří základní identitu národa

Přečíst více

20. Princip kontinuity

Přečíst více