Čeho chceme dosáhnout

[wpseo_breadcrumb]

08

PRÁVO NESMÍ BÝT HRAVÉ

Právo nesmí být hravé

Musí platit pravidlo „zdravého rozumu“ a právo precedenční. Ideálem je adaptabilní, vyvážené obecné právo tvořené zdola.

Při soudním řešení sporů se musí konečné rozhodnutí opírat o zdravý rozum, nikoli o formální nevýznamné nedostatky. Účinnější, než složitý a nepřehledný právní systém, je adaptabilní právo vytvářené zdola. Jestliže jedinec nabude přesvědčení, že byl poškozen, měl by žalovat. V hospodářském právu by více měl bý využíván statut dohody o vině a trestu. Rozsudky by měly spíše reflektovat vyřešení problému, než pomstu pachateli. Potřebné zjednodušení současného právního prostředí by se ve všech oblastech mělo odehrávat cestou „via negativa“, tj. odečítáním zbytných norem, než cestou „via positiva“, tj. vytvářením novýh právních norem. Precedenční právo by významně zjednodušilo soudní procesy a zvýšilo předvídatelnost rozhodnutí.