Čeho chceme dosáhnout

[wpseo_breadcrumb]

10

PRAVIDLO ROVNOSTI PŘÍLEŽITOSTÍ

PRAVIDLO ROVNOSTI PŘÍLEŽITOSTÍ

Každý občan má mít šanci na ekonomickou příležitost.

Stát je povinen spravovat strukturu hospodářského prostoru tak, aby občan, který splňuje obecné a kvalifikační požadavky na vykonávání jednotlivých aktivit, měl zajištěnu možnost ekonomické příležitosti. Ekonomická šance není nárokem, ale odehrává se v rovině pravděpodobnosti. Ekonomický růst ničí nerovnost v šancích, nikoli nerovnost v příjmech.