Čeho chceme dosáhnout

[wpseo_breadcrumb]

16

PRÁVO NA OCHRANU

PRÁVO NA OCHRANU

Každý občan má právo na ochranu před násilím, vnitřními i vnějšími hrozbami a nepravdivými informacemi. Stát má povinnost toto občanovi zajistit.

Stát musí hledat cesty, jak občany ochránit před vnějšími a vnitřními hrozbami, i v kontextu rozvoje nových informačních technologií, hybridních, kybernetických a ekonomických válek.