17.Lis 2021
Inventura demokracie

Přidejte se k petiční akci

Přijďte připojit své podpisy kdykoliv 17. listopadu mezi 8–17 hodinou na petiční stánek KAN (na rohu ulice 28. října a Perlové v Praze blízko Národní třídy), nebo nám doručte vytištěné a ručně podepsané petice z jakéhokoliv místa na světě na adresu KAN uvedenou v textu peticí. Petiční akce však bude pokračovat až do konce března 2022. Máme i první stálé petiční místo v Praze 1, galerie Vltavín Masarykovo nábř. 36. PŘIDÁ SE DALŠÍ ?

Petice o protiprávnosti komunistické ideologie, její propagace a zákazu stran a hnutí, které tuto ideologii hlásají, propagují a prosazují – stáhněte si petici a připojte se k nám.

Petice za zpřísnění lustračního zákona, kterou si můžete stáhnout a připojit se k nám.

Termín ukončení petiční akce je 31. března 2022. Nejpozději v prvním týdnu dubna petiční archy předejte členům UR nebo je pošlete na adresu uvedenou v textu.

Pro kontakt s KAN využijte e-mail ur@kan1968.cz nebo tel. číslo na Jana Brhlíka (člen UR KAN, který petice připravoval) +420 602 234 496.

Děkujeme všem za podporu.

Klub angažovaných nestraníků je svědomím národa!
Krátce před listopadovou revolucí v roce 1989 bylo v bývalém Československu 1 538 179 členů Komunistické strany Československa a 80 000 příslušníků Lidových milicí.

Státní bezpečnost měla v roce 89 mezi 15 – 17 tisíci příslušníků, se kterými spolupracovalo přibližně 30 000 udavačů.

Země byla od srpna 1968 okupována vojsky Sovětského svazu. Po roce 89 jsme se postupně zbavili 73 500 vojáků, 39 000 jejich rodinných příslušníků a velkého množství techniky včetně raketových systémů.

„Nejsme jako oni“
Heslo Sametové revoluce, vyzývající k nenásilnému konci rudé diktatury, se stalo jedním z pilířů následného nevyrovnání se s komunistickou minulostí a pardonování komunistických zločinů.

„Konec vlády jedné strany“
Heslo bylo sice naplněno, ale komunistická strana ve své stalinské podobě byla až do říjnových voleb 2021 zastoupena v parlamentu s významným vlivem na polistopadovou politiku.

„40 let jsme byli vedeni STRANOU, teď už chceme jít ROVNĚ“
Pardonování předlistopadových členů KSČ, STB a jejich spolupracovníků se naší společnosti silně vymstilo při privatizaci státního majetku, při nepotrestání lidí, kteří páchali násilí na odpůrcích totalitního režimu, při pronikání členů a spolupracovníků STB do veřejné správy i politiky. Důsledkem byl silný pocit nespravedlnosti a selhání demokracie, se kterým se společnost potýká dodnes.

Zákonem č. 198/1993 Sb. „o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu“ sice popisuje režim od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 jako zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný, ale pro naše soudy má víceméně deklaratorní charakter. Oběti komunistického násilí a křivd se ve své většině spravedlnosti nedočkali a mnozí se nedožili ani morální satisfakce.

Tolerance předlistopadových původců zla a nevyrovnání se s minulostí posloužilo jako odrazový můstek pro zcela volné šíření komunistické ideologie. Komunisté se podílejí na rozdělování naší společnosti, lhaní o minulosti, vytváření falešné nostalgie po „starých dobrých časech“, beztrestně propagují zločinnou ideologii, která stála nejvíce lidských životů v historii naší civilizace.

„ Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“
Nezvítězí, protože zlo se objevuje stále v mnoha podobách, formách a ve všech dobách. Aby pravda a láska vítězila nad lží a nenávistí, je třeba, aby ve společnosti byly ukotveny duchovní hodnoty: SPRAVEDLNOST, PRAVDA A ROZUM.

Více informací na našem Facebooku KAN

Foto: Wikipedia – Václavské náměstí 11/1989 – CC BY-SA 3.0

SDÍLET