Dokumenty ústřední rady

[wpseo_breadcrumb]

4.Bře 2022
Usnesení ÚR ze dne 3. 3. 2022
I. K situaci na Ukrajině
ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ:
1. Vyjadřuje obdiv nad statečností Ukrajinců při obraně své vlasti proti ruským agresorům.
2. Děkuje všem občanům České republiky, kteří se zapojili do pomoci Ukrajině.
3. Vyzývá vládu, aby finančně podporovala občany a firmy, kteří zdarma ubytují Ukrajinské uprchlíky.
4. Konstatuje, že Rusko páchá na území Ukrajiny válečné zločiny.
5. Požaduje, aby hlavní aktéři přepadení Ukrajiny byli postaveni před mezinárodní trestní tribunál v Haagu.
6. Požaduje, aby Ukrajina byla neprodleně přijata za člena Evropské unie a žádá vládu, aby Ukrajinu v EU podpořila.
7. Žádá vládu a prezidenta, aby umožnili občanům ČR aktivní účast na obraně Ukrajiny.
8. Vyzývá všechny demokratické země světa k urychlení dodávek zbraní ukrajinské armádě, aby se ruské agresi mohla úspěšně bránit.
II. K otázce boje proti dezinformacím
ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ:
1. Souhlasí s blokováním dezinformačních webů a postihem šiřitelů dezinformací.
2. Vyzývá Prezidenta Zemana, aby v této velmi složité situaci neprodleně ukončil spolupráci s lidmi ze svého nejbližšího okolí, kteří čelí několika trestním kauzám a dalším, kteří jsou bezpečnostním rizikem.
3. Vyzývá prezidenta Miloše Zemana, aby abdikoval na svoji funkci prezidenta. Svoji funkci nezvládá, ničí dobrou pověst České
republiky svým obdivem k diktátorům, včetně Vladimír Putina. Jeho koncept zahraniční politiky se ukázal jako naprosto chybný a pro naši zemi velmi nebezpečný.
III. K energetické politice
ÚSTŘEDNÍ RADA KLUBU ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ:
1. Konstatuje, že nedomyšlená energetická politika Německa vytvořila velmi nebezpečnou závislost států EU na ruském plynu.
2. Vyzývá vládu, aby neprodleně připravila projekt energetické nezávislosti České republiky na Rusku.
3. Vyzýváme vládu, aby zastropovala ceny energií.
IV. K penzím a výsluhám členů a funkcionářů předlistopadových bezpečnostních složek
1. Ústřední rada Klubu angažovaných nestraníků podporuje snížení penzí předlistopadovým členům a funkcionářům KSČ, odebrání výsluh členům Stb a vysokým důstojníků Československé lidové armády.
V. Výzva občanům
1. Ústřední rada KAN vyzývá všechny řadové členy a podporovatele SPD a Trikolory, aby se distancovali od těchto politických subjektů z důvodu skandálních výroků a postojů k dění na Ukrajině.

 

 

Ústřední rada KAN

Štítky:

SDÍLET